Indkaldelse til

ordinær generalforsamling i

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard

 Torsdag, d. 15. marts 2018, kl. 19.30

Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 2. Beretning ved formanden

 3. Det reviderede regnskab ved kassereren

 4. Indkomne forslag

 5. Valg til bestyrelsen

                      På valg er: Gunnar Gotthardtsen (modtager ikke genvalg)

                      Gerda Terp Christensen (modtager genvalg)

 6. Valg af 2 suppleanter

 7. Valg af revisor

 8. Evt.

   

  Nustrup Sogns Forsamlingsgaard giver kage & kaffe den aften. Vel mødt!

   

Husk næste fællesspisning, torsdag, d. 22. februar 2018, kl. 18.00
Menu: Medister m. sovs, kartofler, rødkål og gammeldags hvidkål
Pris 50,- pr. person (25,- for børn under 14 år)
Billetter kan købes ved "Min købmand" Nustrup fra d. 10. januar 2018

Støt os ved køb af flot fotobog!

Se her...

 

Tage Rosenkilde har lavet en bog med rigtig mange af hans fine luftfotos fra Nustrup sogn på 27 sider (hardback). Han sælger disse flotte bøger til 300,- og HELE overskuddet går til Nustrup sogns forsamlingsgård. Der er kun 50 eksemplarer... så det er først til mølle.

 

Bestilling skal ske til Birta Rosenkilde på tlf. 30663289

 
 

Foto: Merete Kristensen, Bæk
Merete Kristensen har i 2014 taget mange flotte billeder i Nustrup sogn. Flere af dem pryder nu Forsamlingsgårdens indgangsparti.

Mindesamvær

På trods af at Nustrup Sogns Forsamlingsgård er et "nøglehus" så er det stadig muligt at afholde mindesamvær. Bestyrelsen tager sig gerne af div. forberedelser... dette aftales ved udlejning.